Visie NHV talentontwikkeling

Het NHV heeft haar visie duidelijk omschreven in de notitie ‘De weg van het handbaltalent’.

“Wij geloven erin dat de NHV-handbalvisie leidt tot internationaal succesvol tophandbal door Nederlanders, wat bijdraagt aan onze missie en dat binnen het talentontwikkelhuis op deze manier opgeleid moet worden.

Wij geloven erin dat een talent minimaal vanaf zijn/haar twaalfde jaar in een talentontwikkelingsprogramma moet deelnemen, om op zijn/haar 24e bij de wereldtop te horen. Het programma hierbij is zodanig dat het talent hierbij de 10.000 uren handbal kan halen in twaalf jaar tijd.

Belangrijk uitgangspunt in deze visie is de koppeling aan onderwijs en een acceptabele reisafstand voor jeugdige talenten.

NHV Toplijn
De NHV Toplijn-selecties hebben een nationaal gecoördineerd programma, gebaseerd op de Nederlands handbalvisie, dat voor elke NHV Toplijnselectie gelijk is, zodat voor talent uit welke regio dan ook gelijk aanbod is. De trainers van de NHV Toplijnselecties hebben minimaal HT4 en zijn competent (op de vijf pijlers) bevonden en aangesteld door het NHV.
Het programma kan aangevuld worden met pijler specifieke trainers.

TVS

Wij geloven erin dat er een monitorsysteem (TVS) nodig is om de talenten optimaal te kunnen begeleiden en vast te stellen waar onze toptalenten in een vroeg stadium zijn en zich kunnen identificeren. Hierop kan het talent ontwikkelprogramma worden geëvalueerd en bijgesteld.

Het talent heeft de regie over zijn/haar ontwikkeling

Het talent is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen stappen. Hierbij heeft de talentontwikkelaar de taak het talent ruimte en richting te geven waarbinnen het talent zijn/haar verantwoordelijkheid kan nemen en eigen keuzes kan, durft en mag maken. Positief coachen is een van de belangrijkste elementen uit het competentieprofiel van de talentontwikkelaar.

“Handbal, een dynamische sport voor mensen met passie!” 

De NHV-Toplijnselecties zijn verbonden aan de NHV handbalscholen.