Scoutingsdagen NHV en bericht penningmeester

Vervroegde scoutingsdagen

Recent is door de EHF de internationale wedstrijdkalender voor nationale jeugdselecties aangepast. De Open EK’s, die in het verleden georganiseerd werden voor nationale jeugdselecties (Boys U17, Girls U16) die zich niet gekwalificeerd hadden voor het WK, krijgen nu een rol als kwalificatietraject voor het EYOF (European Youth Olympic Festival) voor een jongere leeftijdsgroep. De Leeftijden van de open EK’s worden daarmee verlaagd naar (Boys U16 en Girls U15).

Het NHV wil ook graag talentvolle spelers en speelsters via nationale jeugdselecties ervaring laten opdoen bij het Open EK en zo proberen deelname af te dwingen aan het EYOF. Dit vraagt aanpassing van het TO-beleid vastgelegd in het document “de Weg van het Talent”.

Vanwege deze verandering heeft het NHV de Handbalscholen bericht dat er voor deelname aan de Open EK’s niet alleen vervroegd  gescout moet worden, maar het NHV zal ook weer een centraal “voorbereidingsprogramma” voor de nationale  talentenselecties  gaan inplannen.

Gevolg van een en ander is dat zaterdag 10 februari een vervroegde scoutingsdag heeft plaatsgevonden. Een aantal deelnemers van de Topklas, meestal ook trainend bij het RTC Noordwest, heeft hieraan deelgenomen.

Bericht penningmeester

Onze penningmeester, Rob Kaldebach, verzoekt ouders die voor een gespreide betaling hebben gekozen het tweede deel van de betaling naar het rekeningnummer van handbalschool NH over te maken.

Bankrek.nr. NL 37 RABO 0135164621
t.n.v. Stichting Handbalschool NH onder vermelding van naam van de deelnemer en trainingsgroep.