Samenwerking met RTC Noordwest

Het NHV streeft ernaar in totaal zeven RTC’s (Regionale Trainingscentra) op te richten.

In het seizoen 2017-2018 is het NHV-RTC Noordwest in Alkmaar gestart. Het RTC valt volledig onder verantwoordelijkheid van het NHV.

De coördinator talentontwikkeling van het NHV, Pièrre Jansen, en de trainer van het RTC, George Dekeling, overleggen regelmatig met trainers en bestuur van Handbalschool NH.

Het beleid van het NHV is erop gericht dat uitsluitend deelnemers van handbalscholen geselecteerd worden voor het RTC.

De trainingen bij  RTC Noordwest is een extra training, naast de trainingen bij de NHV Handbalschool NH en de eigen vereniging .

Deelnemers van het RTC, aangevuld met deelnemers van de Topklas van Handbalschool NH, kunnen worden geselecteerd voor de NHV-scoutingsdagen, van waaruit de selectie van nationale jeugdteams plaatsvindt.

Uitsluitend deelnemers aan RTC-trainingen ontvangen een NOC*NSF talentstatus.