Nieuwsbrief NHV Handbalschool Noord-Holland, september 2017

Met het handbalseizoen 2017-2018 op komst willen we onze deelnemers en ouders/verzorgers graag informeren over de laatste ontwikkelingen bij de NHV Handbalschool NH. De Nieuwsbrief bevat een gedeelte met algemene informatie en daarna informatie voor Topklas/RTC,Topgroep A,Topgroep B en de Opleidingsgroep.

Algemene informatie

  1. Secretariaat

Sportkoepel Volendam heeft de voorbije jaren het secretariaat van de Handbalschool geregeld. Vanaf 1 augustus zijn we dat als handbalschool weer zelf gaan doen. Vanaf deze plaats danken we met name Johan Molenaar voor zijn inzet in de afgelopen jaren.

  1. Informatie en communicatie

We doen ons uiterste best om de site up to date te houden. Voor o.a. nieuwsbrieven, trainingstijden  en –locaties kan op de site www.handbalschoolnh.nl informatie gevonden worden. Vragen of opmerkingen kunnen gemaild worden naar handbalschool@handbalschoolnh.nl.

Voor specifieke vragen met betrekking tot het Talentvolgsysteem van het NHV kan via de mail contact gezocht worden met Kayleigh van Nuland: kayleigh@handbalschoolnh.nl  Wij verzoeken deelnemers die al van het TVS gebruik maken,  de juiste gegevens voor het nieuwe seizoen alvast in te vullen.

  1. Informatiebijeenkomst

Voor de vakantie heeft het bestuur meegedeeld dat op 16 september a.s. een informatiebijeenkomstis gepland. Doel van de bijeenkomst is om informatie te verstrekken over de organisatie en werkwijze binnen de handbalschool NH en de samenwerking met Handbalschool Amstelland en het nieuwe RTC Noordwest.

Omdat er over het RTC Noordwest binnenkort een gesprek plaatsvindt tussen het NHV en de Handbalscholen Noord-Holland en Amstelland is besloten om de bijeenkomst te verplaatsen naar  zaterdag 14 oktober.

Vanwege het doel van deze bijeenkomst richten we ons op de deelnemers van de Topklas en Topgroep A. Een  ieder die is geïnteresseerd vanuit Topgroep B is ook van harte welkom. (Ook  trainers of bestuursleden van verenigingen)

In verband met de beschikbare ruimte in de Meent ontvangen we de deelnemers van Topgroep A, geïnteresseerden uit topgroep B, ouders en belangstellenden om 09.00 uur. De Topklas, ouders en belangstellenden krijgen dezelfde presentatie na afloop van de training om 10.30 uur. De informatiebijeenkomst wordt gehouden in de zaal “Touch Down” op de 1e verdieping van sporthal de Meent.De informatiebijeenkomst voor de opleidingsgroep en topgroep B zal op 11 november worden gehouden. Nadere informatie volgt daar nog over.

De informatie die tijdens de bijeenkomsten wordt verstrekt zal ook op onze site worden gepubliceerd.

 

In juli hebben alle deelnemers bericht ontvangen over de (voorlopige) plaatsing voor komend  seizoen. In onderstaand overzicht is de informatie per groep gerangschikt.

Informatie voor de groepen

  1. Topklas

 Trainingen: De eerste training vindt op 23 september van 08.00 – 10.00 uur plaats in sporthal de Meent in Alkmaar. Op de site www.handbalschoolnh.nl zijn de overige trainingsdata/locaties en trainingstijden te vinden.

RTC: Een aantal deelnemers van de Topklas is naar aanleiding van de scoutingsdagen door het NHV geselecteerd voor de ‘Talentsgroep’ en wordt voor trainingen van RTC Noordwest uitgenodigd. De doordeweekse training bij het RTC Noordwest (Regionaal Trainings Centrum) vervangt de wekelijkse training die voor selectiespelers van de Talents van het NHV jarenlang een keer per week op Papendal werd georganiseerd.

Deze groep wordt ook voor een aantal landelijke trainingen met deelnemers van de overige RTC’s uitgenodigd. Vanuit het NHV wordt  rechtstreeks  met deze deelnemers gecommuniceerd. De mogelijkheid bestaat dat de RTC NW groep uitgebreid wordt met spelers(sters) die nog niet voor de Talents zijn geselecteerd. Dit zal worden bepaald en beslist door het NHV in overleg met de Handbalschool. Alles wat met RTC Noordwest te maken heeft valt onder de (eind)verantwoordelijkheid van het NHV.

Door het NHV aangestelde trainers verzorgen de doordeweekse trainingen van het RTC. Op zeer korte termijn wordt concrete informatie (trainingsmoment, -tijd, -locatie, namen van trainers) door het NHV aan de betrokkenen bekend gemaakt.

Het NHV heeft als beleid dat uitsluitend spelers(sters) die trainingen volgen aan de Handbalschool, na selectie door het NHV, voor deze trainingen worden toegelaten.

Vanzelfsprekend zullen de trainers van het RTC NW en de Handbalscholen in Noord-Holland regelmatig met elkaar overleggen om tot samenhang in de programma’s te komen.

Contributie: De kosten voor de Topklas bedragen  250,- euro.

Het bedrag graag voor 14 oktober overmaken. Wilt u gebruik maken van gespreide betaling dan verzoeken we de 1e betaling voor 14 oktober en de 2e voor 14 februari 2018 over te maken naar

Stichting Handbal Talentcentrum NH
NL 37 RABO 0135164621 onder vermelding van naam van de deelnemer en trainingsgroep

  1. Topgroep A

Trainingen: De trainingen starten op 23 september van (10.00 – 12.00 uur) in sporthal de Meent in Alkmaar. Op de site www.handbalschoolnh.nl zijn de overige trainingsdata/locaties en trainingstijden te vinden.

Contributie: De kosten voor de Topgroep A  bedragen 225,- euro.

Het bedrag graag voor 14 oktober overmaken. Wilt u gebruik maken van gespreide betaling dan verzoeken we u de 1e betaling voor 14 oktober en de 2e voor 14 februari 2018  over te maken naar

Stichting Handbal Talentcentrum NH

NL 37 RABO 0135164621 onder vermelding van naam van de deelnemer en trainingsgroep

  1. Topgroep B

Trainingen: De trainingen starten op 30 september in sporthal de Molentocht te Schagerbrug. Op de site www.handbalschoolnh.nl zijn de trainingsdata en trainingstijden te vinden.

Contributie: De kosten voor de Topgroep B bedragen   225,- euro.

Het bedrag graag voor 14 oktober overmaken. Wilt u gebruik maken van gespreide betaling dan verzoeken we u de 1e betaling voor 14 oktober en de 2e voor 14 februari 2018 over te maken naar

Stichting Handbal Talentcentrum NH

NL 37 RABO 0135164621 onder vermelding van naam van de deelnemer en trainingsgroep

  1. Opleidingsgroep

Trainingen: De trainingen starten op 7 oktober in sporthal de Molentocht te Schagerbrug. Op de site www.handbalschoolnh.nl zijn de trainingsdata en trainingstijden te vinden.

Contributie: De kosten voor de Opleidingsgroep bedragen   175,- euro.

Het bedrag graag voor 14 oktober overmaken. Wilt u gebruik maken van gespreide betaling dan verzoeken we de 1e betaling voor 14 oktober en de 2e voor 14 februari 2018  over te maken naar

Stichting Handbal Talentcentrum NH

NL 37 RABO 0135164621 onder vermelding van naam van de deelnemer en trainingsgroep.