Nieuwsbrief Handbalschool Noord-Holland, juni 2020

In deze nieuwsbrief kijken we terug naar het meest bijzondere seizoen van Handbalschool Noord-Holland . Ook kijken we vooruit naar seizoen 2020-2021

Het seizoen tot 11 maart

Tot maart 2020 verliep het seizoen zoals we ons hadden voorgesteld. Wekelijks trainden zo’n 175 handballers bij Topklas, Topgroep A, Topgroep B en de Opleidingsgroep. Ook hadden we een goede samenwerking met het RTC-Noordwest van het NHV. Een aantal speelsters van de Topklas stroomde door naar de RTC-groep.

Trainers en kwaliteit
We proberen altijd de kwaliteit van ons aanbod waar mogelijk te verbeteren. Dit seizoen bestond onze trainersstaf uit 12 personen. Martin Kuitert en Marieke Kalverda zijn onze fysieke (en coördinatie-) trainers . Zij waren bereid om hun activiteiten bij ons uit breiden. Hierdoor konden alle groepen regelmatig door hen getraind worden.

Onze trainersstaf voor keepers konden we uitbreiden met Peter Schuitemaker. Daardoor werd het mogelijk meer techniektrainingen aan te bieden in een eigen trainingsruimte in De Meent.

Het verheugt ons dat alle trainers ook volgend seizoen weer van de partij zijn.

Belangstelling voor de Handbalschool

In totaal deden ruim 84 sporters dit seizoen mee aan een proeftraining. Vanwege de (tot uit Friesland) groeiende belangstelling  voor de Opleidingsgroep werd, naast de training op zaterdag, ook gestart met trainingen op de woensdagmiddag.

‘Lockdown’ en vervallen trainingen

En toen werd het 11 maart en ging Nederland ‘in lockdown’ vanwege de Coronacrisis. We moesten de trainingen stopzetten en het bleek uiteindelijk niet mogelijk om deze te hervatten. Daardoor zijn gemiddeld per groep 10-12 trainingen uitgevallen.

Teruggave deel contributie

Het bestuur heeft al in een vroeg stadium besloten dat deelnemers recht hebben op teruggave van een deel van de contributie dat, na aftrek van de vaste kosten, resteert. Uiteindelijk kan het volgende bedrag verrekend worden:

 • Topklas: 75 euro
 • Topgroep A: 75 euro
 • Topgroep B: 65 euro
 • Opleidingsgroep: 45 euro
 • (Aan deelnemers die in de loop van het seizoen lid zijn geworden wordt vanzelfsprekend een ander bedrag teruggegeven.)

We denken het bedrag als volgt te verrekenen:

 • Deelnemers die ook volgend jaar lid blijven krijgen het bedrag als korting op het lidmaatschap van 2020-2021.
 • Deelnemers die deze wijze van verrekenen niet uitkomt, laten ons dit d.m.v. een mail aan het secretariaat weten. We nemen dan contact op.
 • Deelnemers die met de Handbalschool willen stoppen laten dit voor uiterlijk  1 augustus a.s. weten via een mail aan het secretariaat. Ook zij krijgen het bedrag op de bankrekening teruggestort.

Vooruitblik seizoen 2020-2021

We hopen in de loop van september met seizoen 2020-2021 te kunnen starten. De trainingsdata en locaties zijn al vastgelegd. Data en locaties worden op de site bekend gemaakt


Coronamaatregelen nieuw seizoen

Het kan zijn dat er ook volgend seizoen Corona-maatregelen zijn. Als die van invloed op de trainingen zijn komt er een alternatieve trainingsopzet. Er wordt dan bijvoorbeeld met de 1,5 meter regel rekening gehouden. We gaan ervan uit dat er in september/oktober in elk geval weer binnen mag worden gesport.

Trainersopleiding (HT2) 2020-2021
Het NHV heeft ons gevraagd meer met ze samen te werken bij het opleiden van de trainers. Het is de bedoeling dat volgend seizoen de praktijkgedeeltes van de trainersopleiding Hoofdtrainer 2 (HT2) tijdens trainingen van Handbalschool NH zullen plaatsvinden.

We zorgen graag voor stageplekken. Dit betekent nog meer trainers op de vloer, dus nog meer aandacht voor de spelers.

Over de definitieve invulling vindt nog overleg plaats. Vanzelfsprekend moet de kwaliteit van de trainingen gewaarborgd blijven. Uiteindelijk moet de samenwerking ertoe leiden dat Handbalschool NH het keurmerk ‘Opleidingscentrum niveau 2’ krijgt.

Contributie  2020-2021

Voor volgend seizoen vragen we van deelnemers de volgende bijdrage (Opleidingsgroep circa 28 trainingen, de overige groepen ongeveer 34 trainingen)

 • Topklas                      285 euro
 • Topgroep A               285 euro
 • Topgroep B               260 euro
 • Opleidingsgroep       200 euro

(De kosten voor trainingen bij het RTC-Noordwest worden door het NHV vergoed)

Afsluitend

Het is een bijzonder seizoen geworden dat van spelers, speelsters, ouders, trainers, secretariaat en bestuur veel gevraagd heeft. Iedereen wilde graag trainen of trainingen verzorgen en de vraag wanneer dat weer mogelijk zou zijn zorgde voor veel onzekerheid. Het was fijn om te ervaren dat iedereen positief bleef. We danken meelevende ouders voor de steunbetuigingen en tips die we mochten ontvangen. Het draagt ertoe bij dat we met veel energie naar het nieuwe seizoen toewerken.

We zien iedereen graag in september in goede gezondheid terug. Voor nu alvast een fijne vakantie gewenst.

Met sportieve groet,

Gert-Jan van Nuland

Voorzitter Handbalschool NH