Handbalschool NH moet seizoen beëindigen

Afgelopen dinsdag, 19 mei 2020, heeft het kabinet duidelijk gemaakt dat er zeker tot 1 juli geen binnensport wordt toegestaan. Daarmee kan ons plan om vanaf zaterdag 23 mei trainingen te hervatten niet doorgaan.

Het bestuur heeft nog onderzocht of het mogelijk is om in Alkmaar en Schagerbrug in elk geval met één gezamenlijke buitentraining het seizoen af te sluiten. Maar vanwege de door de gemeentes opgelegde beperkingen en vereiste protocollen bleek dit geen haalbare kaart.

Dus rest het bestuur niets anders dan mee te delen dat het seizoen 2019-2020 van Handbalschool NH per direct wordt beëindigd. Trainers en bestuur betreuren deze gang van zaken, maar op dit moment kunnen we niet anders.

De komende week vergadert het bestuur en technisch coördinator George Dekeling over de afronding van het huidige seizoen en het programma van het komende seizoen. Deelnemers en ouders krijgen hier per mail een nieuwsbrief over. Hierin staat ook in in hoeverre het mogelijk is door het Covid-19 virus gemiste trainingen te vergoeden.

Namens het bestuur en al onze trainers willen we alle spelers en ouders bedanken voor de inzet en het enthousiasme. Vanzelfsprekend staan we volgend seizoen klaar om, onder hopelijk betere omstandigheden, onze sporters weer te ontvangen.

Alvast een mooie en gezonde zomer gewenst.

Met vriendelijke groet

Gert-Jan van Nuland

Voorzitter Handbalschool NH