Doelstelling

De stichting “Handbalschool Noord-Holland” is in 2008 opgericht. Ze richt zich op de individuele ontwikkeling van handbaltalenten en houdt zich daarbij aan het ontwikkelingsmodel van het NHV.

 De centrale doelstelling van de NHV Handbalschool Noord-Holland is:

“Het bieden van een structurele opleiding tot topsporter aan jonge mannelijke en vrouwelijke handballers in Noord-Holland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord”.

Missie van de NHV Handbalschool Noord-Holland  

De NHV Handbalschool Noord-Holland levert een bijdrage aan de opleiding van regionale handbaltalenten. Daarnaast wil Handbalschool Noord-Holland door de concentratie van kennis en ervaring de kwaliteit van technisch kader helpen verbeteren. Opleiden staat centraal, omdat opleiden tot succes leidt  . De opleidings- en handbalvisie van het NHV en de internationale trends zijn richting bepalend voor het opleidingsprogramma van Handbalschool NH.

Jonge talenten worden in staat gesteld om extra trainingen te volgen onder leiding van bevoegde trainers. De trainingen zijn gericht op het verbeteren van de individuele handbalvaardigheden door het aanbieden van een programma dat past bij het ontwikkelingsniveau van het talent.

Visie NHV Handbalschool Noord-Holland

De regionale Handbalschool Noord-Holland wil een aantoonbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van handbaltalenten. Dit doen we door het aanbieden van trainingen die aansluiting bij het talentontwikkelingsprogramma van het NHV. Daarnaast bieden we deelnemers de mogelijkheden aan die door het NHV, NOC*NSF, Olympisch Netwerk NH, Sportstad Alkmaar en Topsport Talentscholen geboden worden. Handbalschool NH streeft naar samenwerking met ander NHV-handbalscholen en handbalverenigingen in de provincie.

De Handbalschool Noord-Holland is een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Handbal Verbond (NHV), Sportstad Alkmaar, Topsport Talentschool Tabor College  en de deelnemende (top) handbalverenigingen in de regio.