Contributie 2020-2021

Topklas: € 285,-
Topgroep A: € 285,-
Topgroep B: € 260,-
C-groep € 200,-

(de kosten van de trainingen bij het RTC-Noordwest neemt het NHV voor haar rekening)

Contributie kan overgemaakt worden naar
Bankrekeningnummer NL 37 RABO 0135164621
ten name van Stichting Handbalschool NH, onder vermelding van naam van de deelnemer en trainingsgroep

Er bestaat een regeling om gespreid te betalen. De eerste helft van het bedrag in oktober en het restant in februari.