Uitnodiging voor NH-Kempa Handbaldagen

Wil jij trainen met tophandballers uit binnen- & buitenland? Dat kan!

Op3 en 4 juli organiseren oud-deelnemers van Handbalschool NH in samenwerking met Handbal Vereniging Geel-Zwart de NH-Kempa Handbaldagen.

Dit voor deelnemers uit de leeftijdsgroep: 7 t/m 19 jaar.

Op zaterdag 3 juli iedereen van 7 t/m 12 jaar en op zondag 4 jui iedereen van 13 t/m 19 jaar.

Onder andere onze oud-Handbalschoolleden Tom Zwarthoed, Zoë Sprengers en Noah van Wieringen zijn aanwezig!

Je kunt je aanmelden via onderstaande link:

https://www.nvwsports.com/handbaldagen

Heb jij er net zoveel zin in als Tom, Noah en Zoë? Ze zien je graag op de NH-Kempa Handbaldagen.

We mogen weer beginnen!

Gelukkig! Op 29 mei a.s. beginnen we weer met de trainingen. Trainingsgroepen en tijden zijn natuurlijk te vinden op de site.

Let op: de C groep begint om 9.00 uur! (dus niet meer om 9.15 uur)

Helaas is het vanwege de nog geldende coronamaatregelen voor de ouders of begeleiders nog steeds niet toegestaan om in de sporthal te blijven om de trainingen te bekijken. We vragen alle spelers weer om zich thuis alvast om te kleden. Douchen op de locatie is niet mogelijk. Als je niet kunt komen zet je het nu al in TVS. We willen jullie vragen om het ook in TVS te zetten als je besmet bent met corona of in quarantaine moet. Dan zijn de trainers direct op de hoogte. Natuurlijk vragen we je om thuis te blijven als je klachten hebt. Heb je vragen? Mail ons even!

Extra trainingen groep C

We hebben veel trainingen moeten missen. Dat vinden we – net als jullie – ontzettend jammer. Daarom heeft het bestuur samen met trainers en de locatiebeheerders gekeken of we extra trainingen kunnen geven aan het eind van het seizoen. Iedereen kan tot eind juni trainen, dat houdt in dat de C-groep een maand langer kan trainen. De andere groepen staan al ingeroosterd tot eind juni. 

Contributie en Corona:

We kunnen ons voorstellen dat het niet goed voelt om een heel seizoen contributie te moeten betalen terwijl er niet volop getraind kon worden. We willen jullie hierin dan ook tegemoetkomen. We zullen een deel van de contributie kwijtschelden. We doen dit bij de start van het volgende seizoen. Spelers die na dit seizoen afscheid nemen krijgen een bedrag teruggestort. We willen benadrukken dat dit een gebaar is van onze kant, we zijn niet verplicht om contributie terug te betalen.

Verandering RTC’s:

RTC’s zijn de Regionale Trainings Centra. Vanuit de Topklas kunnen spelers uitgenodigd worden om hier te komen trainen, met als doel doorstromen naar de nationale jeugdselectie. Het NHV zegt nu: “De sportwereld is continu in beweging. Om tot optimale situaties te komen voor handbaltalenten heeft de NHV  ‘De weg van het NHV-talent’ hervormd.”

Wat gaat er veranderen? 

 • Het NHV stopt vanaf het komend seizoen met de Regionale Trainings Centra (RTC’s).
 • Het NHV geeft de Handbalscholen een belangrijke rol bij de opleiding van handbaltalenten die in aanmerking willen komen voor de nationale jeugdselecties.
 • Vanaf volgend seizoen zijn er 3 soorten handbalscholen:

1:  Handbalscholen met uitsluitend een Toplijn, van waaruit kan worden doorgestroomd naar nationale jeugdselecties.

2: Handbalscholen met verschillende groepen, waaronder een Toplijn, van waaruit kan worden doorgestroomd naar nationale jeugdselecties.

3: Een Handbalschool ‘basis’ zonder een Toplijn.

Ons doel is nummer 2, waarbij spelers uit de Toplijngroep weer kunnen doorstromen naar de nationale selectie. Hier koppelt het NHV ‘kwaliteitslabel Extra’ aan. Het bestuur van Handbalschool Noord-Holland heeft nauw contact met het hoofd talentontwikkeling van het HNV en doet er alles aan om deze vorm te kunnen realiseren.

Klik hier voor alle informatie vanuit het NHV over de beleidshervorming.

Friendly Reminder contributie 2020-2021

Een bericht van de penningmeester.

Een aantal talenten heeft de bijdrage voor het seizoen 2020-2021 nog niet betaald.

Verzocht wordt om de contributie zo spoedig mogelijk over te maken op het bankrekeningnummer van

Stichting Handbalschool Noord-Holland

NL 37 RABO 0135 1646 21

Ter informatie de contributiebedragen:

Topklas 285,00 euro

Topgroep A 285,00 euro

Topgroep B 260,00 euro

C-groep 200,00 euro

Nieuwe maatregelen kabinet, 13/10

Gelukkig kunnen we ook onder de aangescherpte regels, die het kabinet dinsdag 13 oktober jl. heeft bekendgemaakt, doorgaan met de trainingen. Het blijft belangrijk dat ouders, deelnemers en trainers zich aan de eerder gepubliceerde afspraken met betrekking tot de trainingen houden.

Ook het NHV heeft de handbalscholen laten weten dat de trainingen door kunnen gaan, mits er geen 18-jarigen meedoen. Handbalschool NH heeft geen deelnemers van 18 jaar.

Nieuwe maatregelen kabinet, 27/9

Naar aanleiding van de nieuwe anti-Corona maatregelen van het kabinet is het bestuur benaderd door de beheerders van De Meent (Alkmaar) en de Molentocht (Schagerbrug). 

Eerst het goede nieuws: We zijn erg blij dat de trainingen gewoon door kunnen gaan. Maar er zijn ook een aantal beperkende maatregelen die genomen moeten worden.

Voor de komende drie weken: 

 • De kantines en tribunes zijn gesloten. Kijken naar de trainingen is helaas niet meer mogelijk. 
 • Ouders mogen – indien nodig – kort mee om hun (jonge) kinderen naar de kleedkamer te begeleiden. Daarna gelijk weer naar buiten.
 • Ouders/begeleiders dienen buiten (niet in de sporthal) te wachten op hun kinderen.
 • Ouders/begeleiders mogen gebruik maken van de toiletten in de sporthal. Daarna gelijk weer naar buiten.

Het organiseren van trainingen is alleen mogelijk als iedereen zich aan deze maatregelen houdt. Zowel de beheerders als de trainers zullen hierop toezien.

De Meent en de Molentocht

Volgens de beheerder van de Meent in Alkmaar is het mogelijk om iets te drinken te halen in de omgeving, bijvoorbeeld in de McDonalds. Bij de Molentocht in Schagerbrug is dat lastiger en daarom bekijkt de beheerder of hij ervoor kan zorgen dat buiten de sporthal koffie en thee verkrijgbaar zijn. Het is op dit moment niet zeker of dat lukt. 

Informatie/wijzigingen:
We merken dat de beheerders hun uiterste best doen om de negatieve effecten op te vangen. We houden uiteraard contact met ze. Via de site en de mail houden we jullie vervolgens op de hoogte. Als bestuur begrijpen we dat bovenstaande maatregelen vervelend zijn. Maar we rekenen op jullie medewerking. Alleen dan kunnen de trainingen gewoon doorgaan.

De beheerder van de Molentocht in Schagerbrug heeft een flyer gemaakt met suggesties om de wachttijd tijdens de training op een leuke en/of nuttige manier door te brengen. Klik hier voor de flyer,

Onze ‘huisregels’ tijdens de trainingen in verband met Corona

De trainingen van Handbalschool NH zijn weer begonnen. Omdat we regelmatig vragen krijgen over ons beleid vanwege Corona vind je hier een overzicht van onze ‘huisregels’. Deze zijn gebaseerd op het algemeen protocol verantwoord sporten van NOC*NSF en een publicatie m.b.t. ‘binnen sporten’ op rijksoverheid.nl .

Voor de training

 • Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) moet je thuisblijven. Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) blijf je thuis.
 • Je blijft ook thuis als je moet wachten op een Coronatest of wacht op de uitslag van een Coronatest.
 • Als Corona bij je is vastgesteld stel je daar Handbalschool NH via de mail van op de hoogte (handbalschool@handbalschoolnh.nl). Je komt pas weer trainen als je hersteld bent en minstens 24 uur klachtenvrij.
 • Je kleedt je thuis om en doet in de hal je zaalschoenen aan.

Tijdens de training

 • Je houdt je aan de Corona-maatregelen van de beheerder van de sporthal; denk bijvoorbeeld aan looproutes en handen wassen bij de ingang.
 • Deelnemers die jonger dan 18 jaar zijn hoeven tijdens de training onder elkaar geen afstand te houden.
 • Deelnemers die 18 jaar of ouder zijn houden waar mogelijk afstand tot de overige deelnemers (denk aan warming-up, loopscholing e.d.) Bij sommige oefeningen is dat onmogelijk, maar in dit soort gevallen hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.
 • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoeft je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter dan 1,5 m bij jou komen.
 • Behalve als je jonger dan 13 jaar bent houd je altijd 1,5 meter afstand tot de trainers en andere volwassenen in de zaal.

Nieuwsbrief Handbalschool Noord-Holland, juni 2020

In deze nieuwsbrief kijken we terug naar het meest bijzondere seizoen van Handbalschool Noord-Holland . Ook kijken we vooruit naar seizoen 2020-2021

Het seizoen tot 11 maart

Tot maart 2020 verliep het seizoen zoals we ons hadden voorgesteld. Wekelijks trainden zo’n 175 handballers bij Topklas, Topgroep A, Topgroep B en de Opleidingsgroep. Ook hadden we een goede samenwerking met het RTC-Noordwest van het NHV. Een aantal speelsters van de Topklas stroomde door naar de RTC-groep.

Trainers en kwaliteit
We proberen altijd de kwaliteit van ons aanbod waar mogelijk te verbeteren. Dit seizoen bestond onze trainersstaf uit 12 personen. Martin Kuitert en Marieke Kalverda zijn onze fysieke (en coördinatie-) trainers . Zij waren bereid om hun activiteiten bij ons uit breiden. Hierdoor konden alle groepen regelmatig door hen getraind worden.

Onze trainersstaf voor keepers konden we uitbreiden met Peter Schuitemaker. Daardoor werd het mogelijk meer techniektrainingen aan te bieden in een eigen trainingsruimte in De Meent.

Het verheugt ons dat alle trainers ook volgend seizoen weer van de partij zijn.

Belangstelling voor de Handbalschool

In totaal deden ruim 84 sporters dit seizoen mee aan een proeftraining. Vanwege de (tot uit Friesland) groeiende belangstelling  voor de Opleidingsgroep werd, naast de training op zaterdag, ook gestart met trainingen op de woensdagmiddag.

‘Lockdown’ en vervallen trainingen

En toen werd het 11 maart en ging Nederland ‘in lockdown’ vanwege de Coronacrisis. We moesten de trainingen stopzetten en het bleek uiteindelijk niet mogelijk om deze te hervatten. Daardoor zijn gemiddeld per groep 10-12 trainingen uitgevallen.

Teruggave deel contributie

Het bestuur heeft al in een vroeg stadium besloten dat deelnemers recht hebben op teruggave van een deel van de contributie dat, na aftrek van de vaste kosten, resteert. Uiteindelijk kan het volgende bedrag verrekend worden:

 • Topklas: 75 euro
 • Topgroep A: 75 euro
 • Topgroep B: 65 euro
 • Opleidingsgroep: 45 euro
 • (Aan deelnemers die in de loop van het seizoen lid zijn geworden wordt vanzelfsprekend een ander bedrag teruggegeven.)

We denken het bedrag als volgt te verrekenen:

 • Deelnemers die ook volgend jaar lid blijven krijgen het bedrag als korting op het lidmaatschap van 2020-2021.
 • Deelnemers die deze wijze van verrekenen niet uitkomt, laten ons dit d.m.v. een mail aan het secretariaat weten. We nemen dan contact op.
 • Deelnemers die met de Handbalschool willen stoppen laten dit voor uiterlijk  1 augustus a.s. weten via een mail aan het secretariaat. Ook zij krijgen het bedrag op de bankrekening teruggestort.

Vooruitblik seizoen 2020-2021

We hopen in de loop van september met seizoen 2020-2021 te kunnen starten. De trainingsdata en locaties zijn al vastgelegd. Data en locaties worden op de site bekend gemaakt


Coronamaatregelen nieuw seizoen

Het kan zijn dat er ook volgend seizoen Corona-maatregelen zijn. Als die van invloed op de trainingen zijn komt er een alternatieve trainingsopzet. Er wordt dan bijvoorbeeld met de 1,5 meter regel rekening gehouden. We gaan ervan uit dat er in september/oktober in elk geval weer binnen mag worden gesport.

Trainersopleiding (HT2) 2020-2021
Het NHV heeft ons gevraagd meer met ze samen te werken bij het opleiden van de trainers. Het is de bedoeling dat volgend seizoen de praktijkgedeeltes van de trainersopleiding Hoofdtrainer 2 (HT2) tijdens trainingen van Handbalschool NH zullen plaatsvinden.

We zorgen graag voor stageplekken. Dit betekent nog meer trainers op de vloer, dus nog meer aandacht voor de spelers.

Over de definitieve invulling vindt nog overleg plaats. Vanzelfsprekend moet de kwaliteit van de trainingen gewaarborgd blijven. Uiteindelijk moet de samenwerking ertoe leiden dat Handbalschool NH het keurmerk ‘Opleidingscentrum niveau 2’ krijgt.

Contributie  2020-2021

Voor volgend seizoen vragen we van deelnemers de volgende bijdrage (Opleidingsgroep circa 28 trainingen, de overige groepen ongeveer 34 trainingen)

 • Topklas                      285 euro
 • Topgroep A               285 euro
 • Topgroep B               260 euro
 • Opleidingsgroep       200 euro

(De kosten voor trainingen bij het RTC-Noordwest worden door het NHV vergoed)

Afsluitend

Het is een bijzonder seizoen geworden dat van spelers, speelsters, ouders, trainers, secretariaat en bestuur veel gevraagd heeft. Iedereen wilde graag trainen of trainingen verzorgen en de vraag wanneer dat weer mogelijk zou zijn zorgde voor veel onzekerheid. Het was fijn om te ervaren dat iedereen positief bleef. We danken meelevende ouders voor de steunbetuigingen en tips die we mochten ontvangen. Het draagt ertoe bij dat we met veel energie naar het nieuwe seizoen toewerken.

We zien iedereen graag in september in goede gezondheid terug. Voor nu alvast een fijne vakantie gewenst.

Met sportieve groet,

Gert-Jan van Nuland

Voorzitter Handbalschool NH

Handbalschool NH moet seizoen beëindigen

Afgelopen dinsdag, 19 mei 2020, heeft het kabinet duidelijk gemaakt dat er zeker tot 1 juli geen binnensport wordt toegestaan. Daarmee kan ons plan om vanaf zaterdag 23 mei trainingen te hervatten niet doorgaan.

Het bestuur heeft nog onderzocht of het mogelijk is om in Alkmaar en Schagerbrug in elk geval met één gezamenlijke buitentraining het seizoen af te sluiten. Maar vanwege de door de gemeentes opgelegde beperkingen en vereiste protocollen bleek dit geen haalbare kaart.

Dus rest het bestuur niets anders dan mee te delen dat het seizoen 2019-2020 van Handbalschool NH per direct wordt beëindigd. Trainers en bestuur betreuren deze gang van zaken, maar op dit moment kunnen we niet anders.

De komende week vergadert het bestuur en technisch coördinator George Dekeling over de afronding van het huidige seizoen en het programma van het komende seizoen. Deelnemers en ouders krijgen hier per mail een nieuwsbrief over. Hierin staat ook in in hoeverre het mogelijk is door het Covid-19 virus gemiste trainingen te vergoeden.

Namens het bestuur en al onze trainers willen we alle spelers en ouders bedanken voor de inzet en het enthousiasme. Vanzelfsprekend staan we volgend seizoen klaar om, onder hopelijk betere omstandigheden, onze sporters weer te ontvangen.

Alvast een mooie en gezonde zomer gewenst.

Met vriendelijke groet

Gert-Jan van Nuland

Voorzitter Handbalschool NH