Betaling contributie 2022-2023

De contributie kan vanaf 1 oktober 2022 overgemaakt worden naar
Bankrekeningnummer NL 37 RABO 0135164621
ten name van Stichting Handbalschool NH, onder vermelding van naam van de deelnemer en trainingsgroep

Toplijn NHV € 390,-

Topklas: € 330,-
Topgroep A: € 330,-
Topgroep B: € 310,-
C-groep € 250,-

Er bestaat een regeling om gespreid te betalen. De eerste helft van het bedrag in oktober en het restant in februari.

Uitnodiging voor NH-Kempa Handbaldagen

Wil jij trainen met tophandballers uit binnen- & buitenland? Dat kan!

Op3 en 4 juli organiseren oud-deelnemers van Handbalschool NH in samenwerking met Handbal Vereniging Geel-Zwart de NH-Kempa Handbaldagen.

Dit voor deelnemers uit de leeftijdsgroep: 7 t/m 19 jaar.

Op zaterdag 3 juli iedereen van 7 t/m 12 jaar en op zondag 4 jui iedereen van 13 t/m 19 jaar.

Onder andere onze oud-Handbalschoolleden Tom Zwarthoed, Zoë Sprengers en Noah van Wieringen zijn aanwezig!

Je kunt je aanmelden via onderstaande link:

https://www.nvwsports.com/handbaldagen

Heb jij er net zoveel zin in als Tom, Noah en Zoë? Ze zien je graag op de NH-Kempa Handbaldagen.

We mogen weer beginnen!

Gelukkig! Op 29 mei a.s. beginnen we weer met de trainingen. Trainingsgroepen en tijden zijn natuurlijk te vinden op de site.

Let op: de C groep begint om 9.00 uur! (dus niet meer om 9.15 uur)

Helaas is het vanwege de nog geldende coronamaatregelen voor de ouders of begeleiders nog steeds niet toegestaan om in de sporthal te blijven om de trainingen te bekijken. We vragen alle spelers weer om zich thuis alvast om te kleden. Douchen op de locatie is niet mogelijk. Als je niet kunt komen zet je het nu al in TVS. We willen jullie vragen om het ook in TVS te zetten als je besmet bent met corona of in quarantaine moet. Dan zijn de trainers direct op de hoogte. Natuurlijk vragen we je om thuis te blijven als je klachten hebt. Heb je vragen? Mail ons even!

Extra trainingen groep C

We hebben veel trainingen moeten missen. Dat vinden we – net als jullie – ontzettend jammer. Daarom heeft het bestuur samen met trainers en de locatiebeheerders gekeken of we extra trainingen kunnen geven aan het eind van het seizoen. Iedereen kan tot eind juni trainen, dat houdt in dat de C-groep een maand langer kan trainen. De andere groepen staan al ingeroosterd tot eind juni. 

Contributie en Corona:

We kunnen ons voorstellen dat het niet goed voelt om een heel seizoen contributie te moeten betalen terwijl er niet volop getraind kon worden. We willen jullie hierin dan ook tegemoetkomen. We zullen een deel van de contributie kwijtschelden. We doen dit bij de start van het volgende seizoen. Spelers die na dit seizoen afscheid nemen krijgen een bedrag teruggestort. We willen benadrukken dat dit een gebaar is van onze kant, we zijn niet verplicht om contributie terug te betalen.

Verandering RTC’s:

RTC’s zijn de Regionale Trainings Centra. Vanuit de Topklas kunnen spelers uitgenodigd worden om hier te komen trainen, met als doel doorstromen naar de nationale jeugdselectie. Het NHV zegt nu: “De sportwereld is continu in beweging. Om tot optimale situaties te komen voor handbaltalenten heeft de NHV  ‘De weg van het NHV-talent’ hervormd.”

Wat gaat er veranderen? 

  • Het NHV stopt vanaf het komend seizoen met de Regionale Trainings Centra (RTC’s).
  • Het NHV geeft de Handbalscholen een belangrijke rol bij de opleiding van handbaltalenten die in aanmerking willen komen voor de nationale jeugdselecties.
  • Vanaf volgend seizoen zijn er 3 soorten handbalscholen:

1:  Handbalscholen met uitsluitend een Toplijn, van waaruit kan worden doorgestroomd naar nationale jeugdselecties.

2: Handbalscholen met verschillende groepen, waaronder een Toplijn, van waaruit kan worden doorgestroomd naar nationale jeugdselecties.

3: Een Handbalschool ‘basis’ zonder een Toplijn.

Ons doel is nummer 2, waarbij spelers uit de Toplijngroep weer kunnen doorstromen naar de nationale selectie. Hier koppelt het NHV ‘kwaliteitslabel Extra’ aan. Het bestuur van Handbalschool Noord-Holland heeft nauw contact met het hoofd talentontwikkeling van het HNV en doet er alles aan om deze vorm te kunnen realiseren.

Klik hier voor alle informatie vanuit het NHV over de beleidshervorming.

Friendly Reminder contributie 2020-2021

Een bericht van de penningmeester.

Een aantal talenten heeft de bijdrage voor het seizoen 2020-2021 nog niet betaald.

Verzocht wordt om de contributie zo spoedig mogelijk over te maken op het bankrekeningnummer van

Stichting Handbalschool Noord-Holland

NL 37 RABO 0135 1646 21

Ter informatie de contributiebedragen:

Topklas 285,00 euro

Topgroep A 285,00 euro

Topgroep B 260,00 euro

C-groep 200,00 euro

Nieuwe maatregelen kabinet, 13/10

Gelukkig kunnen we ook onder de aangescherpte regels, die het kabinet dinsdag 13 oktober jl. heeft bekendgemaakt, doorgaan met de trainingen. Het blijft belangrijk dat ouders, deelnemers en trainers zich aan de eerder gepubliceerde afspraken met betrekking tot de trainingen houden.

Ook het NHV heeft de handbalscholen laten weten dat de trainingen door kunnen gaan, mits er geen 18-jarigen meedoen. Handbalschool NH heeft geen deelnemers van 18 jaar.