Betalingsmogelijkheden contributie 2017-2018

De volgende bedragen voor de contributie zijn voor dit seizoen van toepassing:

Topklas: € 250,00. (De kosten voor de traingen van het RTC neemt het NHV voor haar rekening)
Topgroep A: € 225,00
Topgroep B: €  225,00
Opleidingsgroep: € 175,00

Contributie kan overgemaakt worden naar
Bankrek.nr. NL 37 RABO 0135164621
t.n.v. Stichting Handbalschool NH onder vermelding van naam van de deelnemer en trainingsgroep

Er bestaat een regeling om gespreid te betalen. De eerste helft van het bedrag in oktober en het restant in februari.