Betaling contributie 2022-2023

De contributie kan vanaf 1 oktober 2022 overgemaakt worden naar
Bankrekeningnummer NL 37 RABO 0135164621
ten name van Stichting Handbalschool NH, onder vermelding van naam van de deelnemer en trainingsgroep

Toplijn NHV € 390,-

Topklas: € 330,-
Topgroep A: € 330,-
Topgroep B: € 310,-
C-groep € 250,-

Er bestaat een regeling om gespreid te betalen. De eerste helft van het bedrag in oktober en het restant in februari.