Betaling contributie 2018-2019

Onze penningmeester  verzoekt om de contributie voor het komende seizoen te betalen.

Contributiebedragen en bankrekeningnummer  staan op onze website onder ‘AANMELDING EN CONTRIBUTIE’

Er bestaat een regeling om gespreid te betalen. De eerste helft van het bedrag in oktober 2018 en het restant in februari 2019.