Onze ‘huisregels’ tijdens de trainingen in verband met Corona

De trainingen van Handbalschool NH zijn weer begonnen. Omdat we regelmatig vragen krijgen over ons beleid vanwege Corona vind je hier een overzicht van onze ‘huisregels’. Deze zijn gebaseerd op het algemeen protocol verantwoord sporten van NOC*NSF en een publicatie m.b.t. ‘binnen sporten’ op rijksoverheid.nl .

Voor de training

 • Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) moet je thuisblijven. Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) blijf je thuis.
 • Je blijft ook thuis als je moet wachten op een Coronatest of wacht op de uitslag van een Coronatest.
 • Als Corona bij je is vastgesteld stel je daar Handbalschool NH via de mail van op de hoogte (handbalschool@handbalschoolnh.nl). Je komt pas weer trainen als je hersteld bent en minstens 24 uur klachtenvrij.
 • Je kleedt je thuis om en doet in de hal je zaalschoenen aan.

Tijdens de training

 • Je houdt je aan de Corona-maatregelen van de beheerder van de sporthal; denk bijvoorbeeld aan looproutes en handen wassen bij de ingang.
 • Deelnemers die jonger dan 18 jaar zijn hoeven tijdens de training onder elkaar geen afstand te houden.
 • Deelnemers die 18 jaar of ouder zijn houden waar mogelijk afstand tot de overige deelnemers (denk aan warming-up, loopscholing e.d.) Bij sommige oefeningen is dat onmogelijk, maar in dit soort gevallen hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.
 • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoeft je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter dan 1,5 m bij jou komen.
 • Behalve als je jonger dan 13 jaar bent houd je altijd 1,5 meter afstand tot de trainers en andere volwassenen in de zaal.

Nieuwsbrief Handbalschool Noord-Holland, juni 2020

In deze nieuwsbrief kijken we terug naar het meest bijzondere seizoen van Handbalschool Noord-Holland . Ook kijken we vooruit naar seizoen 2020-2021

Het seizoen tot 11 maart

Tot maart 2020 verliep het seizoen zoals we ons hadden voorgesteld. Wekelijks trainden zo’n 175 handballers bij Topklas, Topgroep A, Topgroep B en de Opleidingsgroep. Ook hadden we een goede samenwerking met het RTC-Noordwest van het NHV. Een aantal speelsters van de Topklas stroomde door naar de RTC-groep.

Trainers en kwaliteit
We proberen altijd de kwaliteit van ons aanbod waar mogelijk te verbeteren. Dit seizoen bestond onze trainersstaf uit 12 personen. Martin Kuitert en Marieke Kalverda zijn onze fysieke (en coördinatie-) trainers . Zij waren bereid om hun activiteiten bij ons uit breiden. Hierdoor konden alle groepen regelmatig door hen getraind worden.

Onze trainersstaf voor keepers konden we uitbreiden met Peter Schuitemaker. Daardoor werd het mogelijk meer techniektrainingen aan te bieden in een eigen trainingsruimte in De Meent.

Het verheugt ons dat alle trainers ook volgend seizoen weer van de partij zijn.

Belangstelling voor de Handbalschool

In totaal deden ruim 84 sporters dit seizoen mee aan een proeftraining. Vanwege de (tot uit Friesland) groeiende belangstelling  voor de Opleidingsgroep werd, naast de training op zaterdag, ook gestart met trainingen op de woensdagmiddag.

‘Lockdown’ en vervallen trainingen

En toen werd het 11 maart en ging Nederland ‘in lockdown’ vanwege de Coronacrisis. We moesten de trainingen stopzetten en het bleek uiteindelijk niet mogelijk om deze te hervatten. Daardoor zijn gemiddeld per groep 10-12 trainingen uitgevallen.

Teruggave deel contributie

Het bestuur heeft al in een vroeg stadium besloten dat deelnemers recht hebben op teruggave van een deel van de contributie dat, na aftrek van de vaste kosten, resteert. Uiteindelijk kan het volgende bedrag verrekend worden:

 • Topklas: 75 euro
 • Topgroep A: 75 euro
 • Topgroep B: 65 euro
 • Opleidingsgroep: 45 euro
 • (Aan deelnemers die in de loop van het seizoen lid zijn geworden wordt vanzelfsprekend een ander bedrag teruggegeven.)

We denken het bedrag als volgt te verrekenen:

 • Deelnemers die ook volgend jaar lid blijven krijgen het bedrag als korting op het lidmaatschap van 2020-2021.
 • Deelnemers die deze wijze van verrekenen niet uitkomt, laten ons dit d.m.v. een mail aan het secretariaat weten. We nemen dan contact op.
 • Deelnemers die met de Handbalschool willen stoppen laten dit voor uiterlijk  1 augustus a.s. weten via een mail aan het secretariaat. Ook zij krijgen het bedrag op de bankrekening teruggestort.

Vooruitblik seizoen 2020-2021

We hopen in de loop van september met seizoen 2020-2021 te kunnen starten. De trainingsdata en locaties zijn al vastgelegd. Data en locaties worden op de site bekend gemaakt


Coronamaatregelen nieuw seizoen

Het kan zijn dat er ook volgend seizoen Corona-maatregelen zijn. Als die van invloed op de trainingen zijn komt er een alternatieve trainingsopzet. Er wordt dan bijvoorbeeld met de 1,5 meter regel rekening gehouden. We gaan ervan uit dat er in september/oktober in elk geval weer binnen mag worden gesport.

Trainersopleiding (HT2) 2020-2021
Het NHV heeft ons gevraagd meer met ze samen te werken bij het opleiden van de trainers. Het is de bedoeling dat volgend seizoen de praktijkgedeeltes van de trainersopleiding Hoofdtrainer 2 (HT2) tijdens trainingen van Handbalschool NH zullen plaatsvinden.

We zorgen graag voor stageplekken. Dit betekent nog meer trainers op de vloer, dus nog meer aandacht voor de spelers.

Over de definitieve invulling vindt nog overleg plaats. Vanzelfsprekend moet de kwaliteit van de trainingen gewaarborgd blijven. Uiteindelijk moet de samenwerking ertoe leiden dat Handbalschool NH het keurmerk ‘Opleidingscentrum niveau 2’ krijgt.

Contributie  2020-2021

Voor volgend seizoen vragen we van deelnemers de volgende bijdrage (Opleidingsgroep circa 28 trainingen, de overige groepen ongeveer 34 trainingen)

 • Topklas                      285 euro
 • Topgroep A               285 euro
 • Topgroep B               260 euro
 • Opleidingsgroep       200 euro

(De kosten voor trainingen bij het RTC-Noordwest worden door het NHV vergoed)

Afsluitend

Het is een bijzonder seizoen geworden dat van spelers, speelsters, ouders, trainers, secretariaat en bestuur veel gevraagd heeft. Iedereen wilde graag trainen of trainingen verzorgen en de vraag wanneer dat weer mogelijk zou zijn zorgde voor veel onzekerheid. Het was fijn om te ervaren dat iedereen positief bleef. We danken meelevende ouders voor de steunbetuigingen en tips die we mochten ontvangen. Het draagt ertoe bij dat we met veel energie naar het nieuwe seizoen toewerken.

We zien iedereen graag in september in goede gezondheid terug. Voor nu alvast een fijne vakantie gewenst.

Met sportieve groet,

Gert-Jan van Nuland

Voorzitter Handbalschool NH

Handbalschool NH moet seizoen beëindigen

Afgelopen dinsdag, 19 mei 2020, heeft het kabinet duidelijk gemaakt dat er zeker tot 1 juli geen binnensport wordt toegestaan. Daarmee kan ons plan om vanaf zaterdag 23 mei trainingen te hervatten niet doorgaan.

Het bestuur heeft nog onderzocht of het mogelijk is om in Alkmaar en Schagerbrug in elk geval met één gezamenlijke buitentraining het seizoen af te sluiten. Maar vanwege de door de gemeentes opgelegde beperkingen en vereiste protocollen bleek dit geen haalbare kaart.

Dus rest het bestuur niets anders dan mee te delen dat het seizoen 2019-2020 van Handbalschool NH per direct wordt beëindigd. Trainers en bestuur betreuren deze gang van zaken, maar op dit moment kunnen we niet anders.

De komende week vergadert het bestuur en technisch coördinator George Dekeling over de afronding van het huidige seizoen en het programma van het komende seizoen. Deelnemers en ouders krijgen hier per mail een nieuwsbrief over. Hierin staat ook in in hoeverre het mogelijk is door het Covid-19 virus gemiste trainingen te vergoeden.

Namens het bestuur en al onze trainers willen we alle spelers en ouders bedanken voor de inzet en het enthousiasme. Vanzelfsprekend staan we volgend seizoen klaar om, onder hopelijk betere omstandigheden, onze sporters weer te ontvangen.

Alvast een mooie en gezonde zomer gewenst.

Met vriendelijke groet

Gert-Jan van Nuland

Voorzitter Handbalschool NH

Nieuwsbrief Mei 2020

Onze Handbalschool NH is net als de andere handbalscholen van het NHV alweer geruime tijd gesloten vanwege het Covid-19 virus.

Geen versoepeling binnensport
Op 22 april jl. ontvingen we van de coördinator Talentontwikkeling van het NHV, Pierre Jansen, de richtlijnen naar aanleiding van de verruiming van de lockdown (21 april).

“> Handbalacademie, nationale (jeugd)selecties, RTC’s en Handbalscholen mogen nog niet starten

> Tot 20 mei geen topsport

> Geen evenementen tot 1 september (,,,)”

We hadden de stille hoop dat op 21 april jl. de handbalscholen meer mogelijkheden zouden krijgen om de trainingen (gedeeltelijk) te hervatten. De versoepeling heeft jammer genoeg, maar begrijpelijk, uitsluitend betrekking op de buitensport.

Misschien na 20 mei a.s. trainen?
Wellicht dat we na 20 mei a.s. de mogelijkheid krijgen de trainingen weer op te pakken.

Voor de Topklas, Topgroep A en Topgroep B zou dat betekenen dat er dan nog op de volgende data getraind kan worden:

 • 23 mei
 • 30 mei
 • 6 juni
 • 13 juni
 • 20 juni

Opleidingsgroep: extra trainingen indien mogelijk
Voor de Opleidingsgroep is de laatste training op 20 mei gepland en daarmee zou het   seizoen voor hen op dit moment al geëindigd zijn. In overleg met de trainers is besloten om ook de Opleidingsgroep, als de regelgeving dat mogelijk maakt, op bovenstaande dagen te laten trainen. Indien mogelijk willen we ook de woensdagavond training van de Opleidingsgroep laten doorgaan.

Contributie
Het bestuur heeft het voornemen de door de lockdown vervallen trainingen, zoveel als mogelijk is, te verrekenen met de bijdrage van seizoen 2020-2021. Het exacte bedrag kan vanzelfsprekend pas na afloop van het seizoen vastgesteld worden.

Thuis-oefeningen
Nu je de komende maand niet bij Handbalschool NH en je vereniging kunt trainen betekent het niet dat je helemaal niets kunt doen. Onze trainer Martin Kuitert heeft op zijn website (mksports.nl) en facebookpagina filmpjes met verschillende oefeningen staan. 

Oefeningen Martin Kuitert    (scroll naar beneden) 


Het NHV publiceert op facebook ook diverse  filmpjes met trainingsoefeningen, bijvoorbeeld die van Noah van Wieringen en Zoë Sprengers.  Zij zijn beiden lid van de HandbalAcademie en bezig met de cursus Handbaltrainer 2. In het kader daarvan hebben zij deze video gemaakt als een praktijkopdracht voor deze cursus
Oefeningen op facebook NHV

Trainers volgend seizoen
Het bestuur heeft met de trainers afgesproken om in de periode na de laatste training het seizoen met elkaar te evalueren. We zijn verheugd nu al te kunnen meedelen dat alle trainers hun medewerking voor het volgende seizoen hebben toegezegd. 

We wensen alle leden van Handbalschool NH en hun ouders sterkte in de komende weken en blijven hoop houden dat we het seizoen met een aantal trainingen kunnen afsluiten.

Maar boven alles, blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Gert-Jan van Nuland

Voorzitter Handbalschool NH.

Trainingen Handbalschool NH gaan t/m 19 mei 2020 niet door

Het bestuur van Handbalschool NH heeft in lijn met de maatregelen van het kabinet (21 juli j.l.) besloten om vanwege de Corona-crisis alle trainingen t/m 19 mei niet door te laten gaan. Als het kabinetsbeleid wordt aangepast zal het bestuur daarnaar handelen.

Ook het NHV heeft bij monde van het hoofd talentontwikkeling, Pièrre Jansen, alle handbalscholen laten weten dat voor 19 mei geen trainingen mogen worden gegeven. (” Handbalacademie, nationale (jeugd)selecties, RTC’s en Handbalscholen mogen nog niet starten”)

Friendly Reminder contributiebetaling 2020-2021

Een bericht van de penningmeester.

Een aantal talenten heeft de bijdrage voor het seizoen 2020-2021 nog niet betaald.

Verzocht wordt om de contributie zo spoedig mogelijk over te maken op het bankrekeningnummer van

Stichting Handbalschool Noord-Holland

NL 37 RABO 0135 1646 21

Ter informatie de contributiebedragen:

Topklas 285,00 euro

Topgroep A 285,00 euro

Topgroep B 260,00 euro

C-groep 200,00 euro

Trainingen van Opleidingsgroep nu ook op de woensdagavond.

Handbalschool NH gaat het komend seizoen voor de opleidingsgroep trainingen aanbieden op de woensdagavond. In Schagerbrug, Sporthal de Molentocht, wordt van 18.30 uur t/m 20.00 uur getraind onder leiding van twee trainers van Handbalschool NH.

Met name vanuit de Opleidingsgroep kregen we regelmatig van m.n. de ouders de vraag of er ook een mogelijkheid kon worden geboden om op de woensdagavond te trainen. We zijn verheugd dat we, dankzij de medewerking van de beheerder van de sporthal, aan de vraag kunnen voldoen.

Er zal even vaak getraind gaan worden als de groep die op de zaterdagochtend traint. De contributie is daarom ook hetzelfde.

 

Opleidingsgroep: keuze zaterdag óf woensdag (2019-2020)

Vanuit de opleidingsgroep ontvingen we het afgelopen seizoen regelmatig de feedback dat het soms lastig is om de trainingen op zaterdag te combineren met wedstrijden die vroeg op de zaterdag ingepland worden.

Trainers en bestuur zijn verheugd dat we voor het komende seizoen deze keuze kunnen aanbieden:

zaterdagochtend (9.15-10.45 uur)
óf
woensdagavond (18.30-20.00 uur).

De trainingen worden gehouden in sporthal De Molentocht in Schagerbrug. De kosten bedragen
€ 195,- per seizoen.

 

Storing 29 april-30 april 2019

Vanwege een externe storing zijn de site en info@handbalschoolnh.nl twee dagen onbereikbaar geweest. Alles functioneert weer naar behoren. Mocht u 29 of 30 april een mail verstuurd hebben, dan bestaat de kans dat deze mail niet is aangekomen. Daarvoor onze excuses.